Informatie

Een konijn als huisdier

Graag willen wij u vragen om vóór het kopen van een konijntje, grondig te onderzoeken of een konijn inderdaad het huisdier is wat u zoekt! Hiertoe kunt u de benodigde informatie vinden op de sites van het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) en Stichting KonijnenBelangen.

Stichting KonijnenBelangen geeft bovendien verschillende boekjes uit over het karakter, gedrag, verzorging, voeding, ziekten, speelgoed, probleemgedrag enz. Deze boekjes kunt u hieronder in PDF-formaat met Acrobat Reader bekijken en uitprinten.

Boekje 1. Verzorging (enkelzijdig) (dubbelzijdig) Dit boekje bevat informatie over aanschaf, huisvesting, karakter en gedrag, koppelen, speelgoed, voeding en gebitsproblemen.

Boekje 2. Ziekten (enkelzijdig) (dubbelzijdig) Dit boekje bevat informatie over gas, verstopping, voedinggerelateerde ziekten, ziekten van de luchtwegen, snot, extreme ooguitvloeiingen, myxomatose, VHS, baarmoederkanker, dikke buikenziekte, hernia, konijnensyfilis en oormijt.

Boekje 3. Mijn konijn en ik (enkelzijdig) (dubbelzijdig) Dit boekje is speciaal voor kinderen en bevat informatie over de verzorging, voeding, ziekten en gedrag.

 

Eén of twee konijnen

Konijnen zijn groepsdieren en horen dus met meerdere soortgenoten samen te leven. Ongeacht hoeveel aandacht u uw konijntje ook geeft, u kunt nooit een soortgenootje vervangen. Een veel gehoord argument om voor één konijn te kiezen, is dat men niet voldoende plek heeft om een verblijf te plaatsen dat groot genoeg is voor twee (of meer) konijnen. Het is echter zo dat een verblijf voor twee konijnen niet groter hoeft te zijn dan dat voor één konijn! Of anders gezegd, het verblijf voor één konijn dient dusdanig groot te zijn, dat de plaats die een tweede konijn inneemt nauwelijks invloed zal hebben op het aantal vierkante meter (m2) vrij beschikbaar vloeroppervlak.

Dus als u te weinig ruimte heeft voor een verblijf voor twee konijnen, heeft u ook te weinig ruimte voor een verblijf voor één konijn. Begin er in dat geval liever niet aan!

 

Welke combinatie

De allerbeste combinatie is een gecastreerde ram met een gesteriliseerde voedster, deze zullen het meest vreedzaam samenleven.

Ook twee gesteriliseerde voedsters gaan prima samen, maar is wel de duurste variant, omdat het steriliseren van een voedster ongeveer tweemaal zo duur is als het castreren van een ram.

De meest voorkomende combinatie is een gecastreerde ram met een niet geholpen voedster. De voedster zal dan echter een minder stabiel karakter hebben a.g.v. haar hormooncyclus. Sommige voedsters vertonen dan soms zo’n vervelend gedrag dat men later alsnog de voedster laat steriliseren. Wanneer men daar te lang mee wacht, is mogelijk een deel van dit gedrag al gewoontegedrag geworden en zal het niet meer (geheel) verdwijnen na de sterilisatie.

Bij twee niet geholpen voedsters samen krijgt men het hierboven beschreven probleemgedrag van de voedster in het kwadraat. De voedsters zullen geregeld ruzie maken, zeker als ze niet al te groot gehuisvest zitten. Veel mensen die oorspronkelijk voor twee voedsters kiezen om castratie- en/of sterilisatiekosten te voorkomen, komen later voor de keus te staan om of alsnog beide voedsters te laten steriliseren, of één voedster in te ruilen voor een gecastreerde ram.

Twee, al dan niet gecastreerde, rammen samen gaat bijna altijd fout. Als men hiervoor kiest moet men er ernstig rekening mee houden dat de dieren op latere leeftijd gescheiden moeten worden, omdat ze tot bloeden aan toe gaan vechten.

 

Castreren en steriliseren

Een ram castreren is technisch mogelijk vanaf het moment dat de balletjes zijn ingedaald, dit gebeurd rond de leeftijd van 12 weken. Vanaf dan is hij ook vruchtbaar. I.v.m. het risico van de narcose wordt vaak 20 weken aangehouden. Een dierenarts die werkt met een plaatselijke verdoving i.c.m. een lichte narcose, kan vanaf 12 weken castreren zonder extra risico. Een ram is 2 weken na de castratie onvruchtbaar.

Een voedster kan vanaf 4 maanden (17 weken) vruchtbaar worden. Het beste is om haar met 16 weken te laten steriliseren. Haar hormoonhuishouding is dan nog niet op gang gekomen, waardoor zij geen stemmingswisselingen zal gaan vertonen en zij ook geen kans op baarmoederkanker ontwikkeld. Sterilisatie op deze jonge leeftijd is echter in Nederland nog niet erg gebruikelijk, dit in tegenstelling tot Engeland.

Wanneer u voor een koppeltje kiest en alleen de ram wilt laten castreren, kies dan voor een even oude of oudere ram t.o.v. de voedster, zodat hij gecastreerd kan worden ruim voordat de voedster vruchtbaar wordt. U hoeft dan de dieren niet tijdelijk te scheiden. Wanneer u de voedster voor haar vruchtbaarheid laat steriliseren, maakt het leeftijdsverschil tussen ram en voedster niet uit.

 

Huisvesting

Een hok/kooi alleen is niet voldoende!

Laat u alstublieft hiervan overtuigen door het filmpje via de volgende link:

https://youtube/a hutch is not enough 

De huisvesting van uw konijn behoort dus te bestaan uit een hok/kooi in combinatie met een ren of vrije uitloop, waarbij de konijnen minimaal 3 uur per dag in de ren of vrije uitloop mogen lopen.

Minimaal vloeroppervlak voor 1 of 2 konijnen:

Hok/kooi: 0,4 m2 per kg van het grootste konijn.

  • Voor één of twee dwerg konijnen tot 2 kg (NHD of Heuvelland Dwerg) is het minimaal benodigde vloeroppervlak 2 x 0,4 = 0,8 m2, dus bijvoorbeeld 125 x 65 cm.

Ren: 2 m2 per kg van het grootste konijn.

  • Voor één of twee dwerg konijnen tot 2 kg (NHD of Heuvelland Dwerg) is het minimaal benodigde vloeroppervlak 2 x 2 = 4 m2, dus bijvoorbeeld 2 x 2 m.

 

Inenten

RHD en Myxomatose zijn dodelijke virusziektes die alleen te bestrijden/voorkomen zijn d.m.v. preventief inenten. Deze ziektes kunnen worden overgebracht door direct contact met zieke (wilde) konijnen, besmet eten (bv gras dat je plukt), ontlasting van zieke konijnen die onder de schoenen blijft plakken en/of stekende insecten (vliegen of muggen).

Gezien het grote aantal sterfgevallen onder konijnen de afgelopen jaren a.g.v. RHD 2, is inenten tegen RHD 2 zeker aan te raden. U kunt ze dan tevens tegen RHD 1 en Myxomatose in laten enten. Als eerder bij u een konijn is overleden aan RHD 2, moet u er rekening mee houden dat het virus mogelijk nog bij u thuis aanwezig is. Dit virus kan namelijk maanden overleven zonder gastheer. In dit geval, of in het geval u gewoonweg op safe wilt gaan, is het nodig om het konijn 7 dagen voor zijn verhuizing al te laten enten.