Welkom op mijn site

Henk Tillie, kleurfokker van dwergkonijnen

Henk Tillie, kleurfokker van dwergkonijnen

Mijn naam is Henk Tillie, woonachtig te Wijlre in Zuid-Limburg. In 2011 ben ik, met ondersteuning van mijn vrouw Yvonne, gestart met een mooie nieuwe hobby, het fokken van konijnen.

Aanleiding daartoe was een nestje Nederlandse Hangoor Dwergkonijnen (NHD), gefokt door mijn broer Maurice. Mijn eerste konijntje kwam dan ook uit dit nestje. De naam van mijn website is die van dit konijntje, Agiora. Deze is bedacht door mijn neefjes, de zoontjes van Maurice, en is een samenvoeging van de letter A (de letter waar de namen van mijn eerste generatie dieren, dus gekochte dieren, mee dienen te beginnen) en de eerste letters van hun eigen namen, Giovanni en Rafael.

Mijn insteek

Het welzijn van de dieren komt bij mij op de eerste plaats!

Maar wat is dierenwelzijn eigenlijk? Dierenwelzijn is de kwaliteit van het leven zoals die door het dier zelf ervaren wordt. Je kunt het omschrijven als het voldoen aan de behoeftes van dieren en de zorg voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Om te weten hoe ik hier zo goed mogelijk in kan voorzien voor de konijnen, achtte ik het noodzakelijk om, naast mijn ervaring, diepgaande kennis te vergaren over konijnen. Kennis over hun natuurlijk gedrag, socialisatie, communicatie, voeding, lichaamsbouw, gezondheidszorg, huisvesting, verzorging, trainingsmethodes, koppelen, stress, angst en agressie bij konijnen. Om die reden heb ik de opleiding tot konijnendeskundige gevolgd aan de Martin Gaus Academie. Deze opleiding wordt verzorgd door Bernice Muntz. Zij is één van Nederland bekendste dierentrainers en auteur van de boeken ‘High Five met je konijn’ en ‘Het gelukkige konijn’. Met trots mag ik nu hier vermelden dat ik in Nederland en België de

eerste en vooralsnog enige gediplomeerde Konijnendeskundige fokker ben!

De opgedane kennis is essentieel om te zorgen voor minimaal de volgende

5 ‘vrijheden’ voor mijn konijnen:

1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding

Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar helaas gaat het in de praktijk nogal eens mis, vaak door onwetendheid. Een konijn heeft een erg gevoelig maag- en darmstelsel, waardoor al heel snel de gezondheid in (ernstig) gevaar komt bij verkeerde voeding.

2. Vrij van pijn, verwonding en ziektes

Belangrijk is om dit te voorkomen, met name door juiste voeding, huisvesting en verzorging. Maar het is ook héél belangrijk, zeker bij konijnen, om signalen van pijn en ziekte snel te herkennen en snel en goed te kunnen diagnosticeren en te (laten) behandelen.

3. Vrij van angst en chronische stress

Het is met name vanwege deze ‘vrijheid’ dat ik geen tentoonstellingen meer doe met mijn konijnen. De huisvesting op een show zorgt dagenlang voor veel stress en ook de ‘behandeling’ van de keurmeester is zeer stressvol.

Om in hun verdere leven zo min mogelijk angst en stress te ervaren besteed ik bij jonge konijntjes veel aandacht aan hun socialisatie. Ik maak ze bekend met, en laat ze wennen aan, zoveel mogelijk nieuwe situaties, andere wezens en geluiden, zodat ze die later als ‘normaal’ zullen beschouwen, waardoor er geen angst en stress ontstaat.

4. Vrij van fysiek en thermaal ongerief en

5. vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen

Op het gebied van deze twee vrijheden gaat het helaas bij bijna alle hobbyfokkers mis. Controle, represailles en stimulerende maatregelen om een goede huisvesting te bevorderen, zoals die in de beroepsfok van bijvoorbeeld vleeskonijnen worden toegepast, ontbreken helaas in de hobbyfok. Bij bijna alle hobbyfokkers krijgen konijnen levenslang eenzame opsluiting in een veel te klein hok (soms zelfs met draad als ondergrond), zonder uitloop en zonder contact met soortgenoten. Wees u ervan bewust dat wanneer u een konijntje gaat redden uit de handen van zo’n fokker, u daarmee juist deze situatie in stand houdt.

Mijn konijnen beschikken over ruime hokken met een prettige ondergrond (vlas en eventueel gedeelte met kunststof vlonder), diverse plateaus om op te liggen en te springen en buizen om doorheen te kruipen. De voedsters leven in setjes van twee. Als ze jonkies krijgen/hebben zitten ze samen binnen in een hok van 240 x 70 cm met 2 nestkasten. Na het grootbrengen van een nestje gaan ze samen, voor een even lange periode, naar buiten op het gras, in een ren van 15 m2 voor hun twee.

De rammen hebben bijna allemaal een gesteriliseerde voedster als maatje. In tegenstelling tot wat algemeen beweerd wordt, gaat dit bijzonder goed. Het is absoluut niet zo dat de ram de voedster blijft lastigvallen. Zij leven heel vreedzaam samen, dat doen zij op het gras in een rennetje van 10 m2.buitenverblijven

Uiteraard beschikken alle rennetjes over een hok dat goede bescherming biedt tegen tocht en vocht en ’s nachts tegen roofdieren.

Mijn Streven

Ik hecht zeer veel waarde aan gevarieerdheid in mijn stal, al was het maar om ieder konijn als een individu en niet als een nummer te zien.

Na een aantal jaren hoofdzakelijk bezig te zijn geweest met het creëren van nieuwe kleuren op de Nederlandse Hangoor Dwerg met blauw als basis, wil ik nu een aantal van deze kleuren met feh als basis creëren. Feh is verdund bruin en ziet uit als zacht grijs met een bruine waas eroverheen. Mijn streven is om bij de NHD de kleuren uit onderstaande tabel en/of variaties daarop, zoals bont en witoor, in mijn stal te hebben en deze steeds verder te verbeteren qua type en bouw.

Hiernaast heb ik de doelstelling om een konijntje met staande oren te creëren dat even lief en handzaam is als een Nederlandse Hangoor Dwerg en dat in verschillende mooie kleuren voor zal komen. Een ideaal gezelschapsdier dat ik Heuvelland Dwerg wil noemen.

Onderstaande tabel geeft de kleuren weer waar ik naar streef. U kunt de tabel vergroten door erop te klikken.

Mijn motto

Fokken met kleur, wordt nooit een sleur!

Donateur van

logo_SKB

De stichting voor mensen met een hart voor konijnen!

Deze Stichting heeft tot doel: het bevorderen van het welzijn van, en vergroten van kennis over, konijnen die als huisdier of anderszins gehouden worden en begrip te kweken voor het karakter van dit dier.