Welkom op onze site

Wij, Yvonne en Henk Tillie, zijn in 2011 gestart met een mooie nieuwe hobby, het fokken van konijnen.

Aanleiding daartoe was een nestje Nederlandse Hangoor Dwergkonijnen (NHD), gefokt door Henk’s broer Maurice. Ons eerste konijntje kwam dan ook uit dit nestje. De naam van onze website is die van dit konijntje, Agiora. Deze is bedacht door de zoontjes van Maurice en is een samenvoeging van de letter A en de eerste letters van hun eigen namen, Giovanni en Rafael.

Onze insteek

Het welzijn van de dieren komt bij ons op de eerste plaats!

Maar wat is dierenwelzijn eigenlijk? Dierenwelzijn is de kwaliteit van het leven zoals die door het dier zelf ervaren wordt. Je kunt het omschrijven als het voldoen aan de behoeftes van dieren en de zorg voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Om te weten hoe wij hier zo goed mogelijk in kunnen voorzien voor de konijnen, achtte Henk het noodzakelijk om, naast onze ervaring, diepgaande kennis te vergaren over konijnen. Kennis over hun natuurlijk gedrag, socialisatie, communicatie, voeding, lichaamsbouw, gezondheidszorg, huisvesting, verzorging, trainingsmethodes, koppelen, stress, angst en agressie bij konijnen. Om die reden heeft hij de opleiding tot konijnendeskundige gevolgd aan de Martin Gaus Academie. Deze opleiding wordt verzorgd door Bernice Muntz. Zij is één van Nederland bekendste dierentrainers en auteur van de boeken ‘High Five met je konijn’, ‘Het gelukkige konijn’ en ‘Een konijn erbij’. Met trots kunnen wij hier vermelden dat Henk in Nederland en België de

eerste afgestudeerde Konijnendeskundige fokker is!

De opgedane kennis is essentieel om te zorgen voor minimaal de volgende

5 ‘vrijheden’ voor onze konijnen:

1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding

Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar helaas gaat het in de praktijk nogal eens mis, vaak door onwetendheid. Een konijn heeft een erg gevoelig maag- en darmstelsel, waardoor al heel snel de gezondheid in (ernstig) gevaar komt bij verkeerde voeding.

2. Vrij van pijn, verwonding en ziektes

Belangrijk is om dit te voorkomen, met name door juiste voeding, huisvesting en verzorging. Maar het is ook héél belangrijk, zeker bij konijnen, om signalen van pijn en ziekte snel te herkennen en snel en goed te kunnen diagnosticeren en te (laten) behandelen.

3. Vrij van angst en chronische stress

Het is met name vanwege deze ‘vrijheid’ dat wij geen tentoonstellingen meer doe met onze konijnen. De huisvesting op een show zorgt dagenlang voor veel stress en ook de ‘behandeling’ van de keurmeester is zeer stressvol.

Om in hun verdere leven zo min mogelijk angst en stress te ervaren besteden wij bij jonge konijntjes veel aandacht aan hun socialisatie. Wij maken ze bekend met, en laten ze wennen aan, zoveel mogelijk nieuwe situaties, andere wezens en geluiden, zodat ze die later als ‘normaal’ zullen beschouwen, waardoor er geen angst en stress ontstaat.

4. Vrij van fysiek en thermaal ongerief en

5. vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen

Op het gebied van deze twee vrijheden gaat het helaas bij bijna alle hobbyfokkers mis. Controle, represailles en stimulerende maatregelen om een goede huisvesting te bevorderen, zoals die in de beroepsfok van bijvoorbeeld vleeskonijnen worden toegepast, ontbreken helaas in de hobbyfok. Bij bijna alle hobbyfokkers krijgen konijnen levenslang eenzame opsluiting in een veel te klein hok (soms zelfs met draad als ondergrond), zonder uitloop en zonder contact met soortgenoten. Wees u ervan bewust dat wanneer u een konijntje gaat redden uit de handen van zo’n fokker, u daarmee juist deze situatie in stand houdt.

Onze konijnen beschikken over ruime hokken met een prettige ondergrond (houtkrul en eventueel gedeelte met kunststof vlonder), diverse plateaus om op te liggen en te springen en buizen om doorheen te kruipen. Alle voedsters leven in groepen.

De groep dwergvoedsters beschikt over een buitenren van ongeveer 100 m2, onderverdeeld in 6 (met elkaar verbonden) compartimenten, met enkele schuilhokken (zie onderstaande foto). Het binnenverblijf is 250 x 500 cm, met daarin per voedster met jonkies een hok van 120 x 70 cm. Overdag kunnen ze vrij in- en uitlopen, ’s nachts zitten ze veilig binnen bij hun jonkies.

De groep middenras voedsters beschikt over een weitje van 400 m2 met enkele schuilhokken (zie onderstaande foto). Het binnenverblijf is 190 x 350 cm, met daarin per voedster met jonkies een hok van 180 x 80 cm. Overdag kunnen ze vrij in- en uitlopen, ’s nachts zitten ze veilig binnen bij hun jonkies.

De rammen hebben allemaal een gesteriliseerde voedster als maatje. In tegenstelling tot wat algemeen beweerd wordt, gaat dit bijzonder goed. Het is absoluut niet zo dat de ram de voedster blijft lastigvallen, zij leven heel vreedzaam samen. Dat doen zij op het gras in een rennetje van 10 m2, of een veelvoud daarvan (zie onderstaande foto). Uiteraard beschikken alle rennetjes over een hok dat goede bescherming biedt tegen tocht en vocht en ’s nachts tegen roofdieren.buitenverblijven

Ons Streven

Wij hechten zeer veel waarde aan gevarieerdheid in onze stal, al was het maar om ieder konijn als een individu en niet als een nummer te zien.

Na een aantal jaren hoofdzakelijk bezig te zijn geweest met het creëren van nieuwe kleuren op de Nederlandse Hangoor Dwerg met blauw als basis, willen wij nu een aantal van deze kleuren met feh als basis creëren. Feh is verdund bruin (fenotype: _b_d_) en ziet uit als zacht grijs met een bruine waas eroverheen. Ons streven is om bij de NHD de kleuren uit onderstaande tabel en/of variaties daarop, zoals gevlekt, bont, driekleur en witoor, in onze stal te hebben en deze steeds verder te verbeteren qua type en bouw.

U kunt de tabel vergroten door erop te klikken.

Hiernaast hebben wij de doelstelling om een konijntje met staande oren te creëren dat even lief en handzaam is als een Nederlandse Hangoor Dwerg en dat in verschillende mooie kleuren zal voorkomen. Een ideaal gezelschapsdier dat wij Ullinger Dwerg willen noemen.

Als derde ras willen wij Weners creëren met feh als basiskleur, waarbij onze belangstelling vooral uitgaat naar de kleur mergel.

En tot slot is er de Vlaamse Reus, die wij in de kleuren bont en driekleur fokken.

Ons motto

Fokken met kleur, wordt nooit een sleur!

Donateur van

logo_SKB

De stichting voor mensen met een hart voor konijnen!

Deze Stichting heeft tot doel: het bevorderen van het welzijn van, en vergroten van kennis over, konijnen die als huisdier of anderszins gehouden worden en begrip te kweken voor het karakter van dit dier.